Print
PDF

Brzoza omszona  (Betula pubescens)

Występuje w zachodniej, środkowej i północnej Europie, na Syberii i Kaukazie oraz na Grenlandii. W Polsce jest dość pospolita na na terenach nizinnych, często w podmokłych lasach, na torfowiskach, często tworzy naturalne mieszańce z brzozą brodawkowatą o pośrednich cechach obu gatunków.
KORONA: Owalna ze wzniesionymi konarami, gałęzie nie opadają jak u Brzozy brodawkowatej, dorasta do 28 metrów wysokości. Cechuje się bardzo szybkim wzrostem.
KORA: matowobiała, łuszczy się płatami. Starsze okazy mają korę spękaną, wyglądającą na omszoną. Na pędach brak żywicznych brodawek lub występują one nielicznie. Pędy początkowo są miękko owłosione.
LIŚCIE: Skrętoległe, jajowate lub romboidalne o zaokrąglonych kantach, drobno ząbkowane. Blaszka liściowa długości 3–5 cm, u młodych liści od spodu owłosiona, z czasem łysiejąca. Ogonki liściowe początkowo owłosione.

WYMAGANIA: Rośnie na glebach wilgotnych, podmokłych, kwaśnych i piaszczystych. Unika miejsc o suchym podłożu. Mniej światłożądna niż brzoza brodawkowata.


Author: Administrator