Print
PDF

Dęby

(łac.Quercus L.) – rodzaj długowiecznych drzew liściastych, rzadziej wysokich krzewów, zaliczony do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Należy do niego ok. 200 gatunków występujących prawie wyłącznie w strefie umiarkowanej półkuli północnej oraz w wyższych partiach gór strefy tropikalnej.

w naszej ofercie:

Dąb błotny Quercus palustris