Print
PDF

Sosny (Pinus L. 1753) – rodzaj roślin z rodziny sosnowatych (Pinaceae Lindl.) obejmujący około 115 gatunków drzew i krzewów. Występują przeważnie w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej, choć niektóre gatunki rosną również w górskich terenach strefach cieplejszych.

w naszej ofercie:

 

Sosna banksa (Pinus banksiana)


Sosna chińska (Pinus tabulaeformis)


Sosna żółta (Pinus ponderosa)


Sosna czarna austriacka (Pinus nigra var. austriaca)


Author: Administrator